METEOROLOJİK KÖKENLİ AFETLERİN KIYISAL ALAN KULLANIMLARINDAKİ ETKİSİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK PEYZAJ TASARIM VE UYGULAMALARI

1950’den sonra kentleşmenin ve sanayileşmenin getirdiği hızlı büyüme ile tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin doğal yapısı ve peyzajında da hızlı ve yoğun değişmeler yaşanmaktadır. Günümüzde hızla gelişen kentler; hızlı nüfus artışı, kırdan kente göç, kentlerdeki yoğun iş yaşamı, trafik sorunu, hava ve gürültü kirliliği, doğal alanların hızla tahrip ve yok edilmesi, aşırı nüfus artışı ile […]

Read More