Bildiri Göndericilerinin Beyanı – DİCLE ÜNİVERSİTESİ II. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU
Dil: TR | EN

Bildiri Göndericilerinin Beyanı

Özeti göndermeden önce, Bildiri Göndericisinin aşağıdakileri onaylaması gerekecektir:

 

a- Ben, Bildiri Göndericisi, bu özetin önizlemesini yaptığımı ve tüm bilgilerin doğru olduğunu onaylıyorum. Bu özetin içeriğinin nihai gönderimden sonra değiştirilemeyeceğini veya düzeltilemeyeceğini kabul ediyorum ve aynen gönderildiği gibi yayınlanacağının farkındayım.

 

b- Bildiri özetinin gönderilmesi, yayınlanmasına onay verdiğimi oluşturur (örn. kongre web sitesi, özet kitabı, bildiri kitabı, programlar, diğer tanıtımlar vb.)

 

c- Bildiri Özeti Göndericisi olarak, konferans organizasyonuna sağlanan tüm bilgi ve içeriğin (“İçerik”) tek sahibi olduğumu veya haklarına sahip olduğumu garanti ve beyan ederim. Özetin yayınlanması, fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü şahıs hakkını ihlal etmez.

 

d- Ben, bildiri göndericisi, konferans organizasyonuna içeriği kullanmak, çoğaltmak, yayınlamak, çevirmek, dağıtmak ve görüntülemek için telifsiz, kalıcı, geri alınamaz münhasır olmayan bir lisans izini veriyorum.

e-Konferans organizasyonu yukarıda belirtilenlere uymayan özetleri yayından kaldırma hakkını saklı tutar.

 

f- Bu sistemde kayıtlı olan iletişim bilgilerinin, bildiri özetinin durumu hakkında bilgilendirilecek olan sorumlu yazara ait olduğunu onaylıyorum. Sorumlu yazar, özetin durumu hakkında diğer yazarları bilgilendirmekle yükümlüdür.