Sempozyum Alt Temaları – DİCLE ÜNİVERSİTESİ II. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU
Dil: TR | EN

SEMPOZYUM ALT TEMALARI

Tasarım ve Teknoloji

 • Sürdürülebilir çevresel tasarım ve teknoloji
 • Bina Bilgi Modelleme
 • Akıllı Binalar
 • Üretken & Parametrik Tasarım

Tarihi Çevre / Kültürel Miras

 • Kültürel Miras / Koruma & Sürdürülebilirlik
 • Tarihi Çevrede Değişim ve Dönüşüm
 • Kültürel Mirasın Korunmasında Güncel Yaklaşımlar

Sürdürülebilirlik

 • Mimaride Sürdürülebilir Yaklaşımlar
 • Enerji Etkinliği / Korunumu & İklim Değişikliğ
 • Çevresel Sürdürülebilirlik
 • Sürdürülebilir Kentsel Gelişme
 • Bina Enerji Modellemesi

Tasarım ve Planlama

 • Planlama ve Yapılı Çevre
 • Mimarlıkta Gelişmeler ve Yenilikler
 • Tasarım Metodolojileri
 • Kentsel Planlama ve Dönüşüm
 • Planlamada Bütüncül Yaklaşımlar
 • Mimari Tasarım ve Pandemi

Mimarlık Eğitimi

Sanat ve Mimarlık

Tema ile ilgili diğer konular da sempozyumda değerlendirilecektir.